12 czerwca  2019

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy zapytania ofertowego „Oferta na zakup 9-cio osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skale Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”

Rozstrzygnięcie oferty

24 maja 2019

Zapytanie o cenę „Oferta na zakup 9-cio osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skale Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo””

Zapytanie o cenę „Oferta na zakup 9-cio osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skale Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo””

Formularz Ofertowy

9 sierpnia 2018

Zapytanie ofertowe: Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt horyzontalny

Zapytanie o cenę w ramach projektu p.: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt horyzontalny” realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Zobacz więcejOGŁOSZENIE

14 maja 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE: SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DS. PROFILAKTYKI

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” w ramach procedury rozeznania rynku, w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia dotyczącego świadczenia usługi Zastępcy Dyrektora Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego ds. Profilaktyki, w związku z realizacją projektu pn. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat wielicki” – zwraca się z prośbą o podanie ceny.

Zobacz więcej

5 grudnia 2017

Zapytanie ofertowe: Szacowanie wartości zamówienia usług cateringowych

Fundacja Wspierania Rozwoju SPOŁECZNEGO „LEONARDO” w ramach procedury rozeznania rynku, w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia dotyczącego usługi cateringowej dla uczestników projektu pn. Aktywni – Kompetentni – Samodzielni – zwraca się z prośbą o podanie ceny.

Zobacz więcej

4 grudnia 2017

Zapytanie ofertowe: Szacownie wartości zamówienia ODA

Fundacja Wspierania Rozwoju SPOŁECZNEGO „LEONARDO” w ramach procedury rozeznania rynku, w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia dotyczącego usługi specjalistycznego poradnictwa psychologicznego realizowanego metodą ODA   – zwraca się z prośbą o podanie ceny.

Zobacz więcej

4 grudnia 2017

Zapytanie ofertowe: Szacowanie wartości zamówienia prowadzenia specjalistycznego szkolenia Ex-In

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „LEONARDO” w ramach procedury rozeznania rynku, w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia dotyczącego usługi prowadzenia specjalistycznego szkolenia Ex-In – zwraca się z prośbą o podanie ceny.

Zobacz więcej

28 listopada 2017

Zapytanie ofertowe: Zakup samochodu osobowego w wersji standardowej 9-cio miejscowej, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Kalinowskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „LEONARDO”

Zobacz więcej

2 sierpnia 2017

Zapytanie ofertowe: Szacowanie wartości zamówienia usług cateringowych

Fundacja Wspierania Rozwoju SPOŁECZNEGO „LEONARDO” w ramach procedury rozeznania rynku, w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia dotyczącego usługi cateringowej dla uczestników projektu pn. Aktywni – Kompetentni – Samodzielni   – zwraca się z prośbą o podanie ceny.
Zobacz więcej

08 maja 2017

08 maja 2017

Zapytanie o cenę nr: 06/2017: Usługi cateringowe podczas kursu organizowanego w Krakowie

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywni – Kompetentni – Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie

Zobacz więcej

08 maja 2017

Zapytanie o cenę nr: 05/2017: Usługi cateringowe podczas kursu organizowanego w Nowym Targu

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywni – Kompetentni – Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie

Zobacz więcej

08 maja 2017

Zapytanie o cenę nr 04/2017: Specjalistyczny kurs Ex-in Rozwojowy

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywni – Kompetentni – Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie

Zobacz więcej

4 maja 2017

Szacowanie wartości zamówienia prowadzenia specjalistycznego szkolenia Ex-In

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „LEONARDO” w ramach procedury rozeznania rynku, w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia dotyczącego usługi prowadzenia specjalistycznego szkolenia Ex-In – zwraca się z prośbą o podanie ceny.

Zobacz więcej

01 marca 2017

Szacowanie wartości zamówienia DORADCA ZAWODOWY

Fundacja Wspierania Rozwoju SPOŁECZNEGO „LEONARDO” w ramach procedury rozeznania rynku, w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia dotyczącego usługi doradcy zawodowego – zwraca się z prośbą o podanie ceny

Zobacz więcej

01 marca 2017

Zapytanie o cenę nr: 03/2017: Usługa badania QEEG

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywni – Kompetentni – Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie

Zobacz więcej

01 marca 2017

Zapytanie ofertowe nr 02/2017: Doradca zawodowy

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Aktywni – Kompetentni – Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie...

Zobacz więcej

01 marca 2017

Zapytanie o cenę nr 01/2017: Specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i diagnozy potrzeb uczestników projektu.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Aktywni – Kompetentni – Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie

Zobacz więcej
Skip to content