Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością, to projekt Fundacji Leonardo, z którego, w okresie od stycznia 2024 do grudnia 2024 r., będą mogły skorzystać osoby zamieszkujące następujące gminy województwa małopolskiego: Miasto i Gmina Kraków, Miasto i Gmina Wieliczka, Miasto i Gmina Skała, Gmina Sułoszowa, Gmina Biskupice, Miasto i Gmina Rabka-Zdrój, Gmina Raba Wyżna, Miasto i Gmina Niepołomice, Gmina Gołcza, Gmina Lubień, Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Gmina Nowy Wiśnicz, Gmina Żegocina, Miasto i Gmina Trzebinia, Miasto i Gmina Zakopane, Miasto i Gmina Nowy Targ, Miasto i Gmina Grybów, Gmina Szaflary, Miasto i Gmina Olkusz, Gmina Trzyciąż, Gmina Łapanów.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, z późn. zm.).

Pomoc w ramach pracy Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami obejmuje:

a) wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności, w tym wsparcie w czynnościach samoobsługowych, oraz utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach
pielęgnacyjnych,
b) wsparcie w funkcjonowaniu w życiu społecznym i kulturalnym osób niepełnosprawnych,
c) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,
d) pomoce w załatwianiu spraw urzędowych,
e) nawiązanie kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami społecznymi,
f) pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce,
g) inne, dopasowane do potrzeb uczestnika.

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia można uzyskać:

– telefonicznie pod numerem tel. 12 263 00 88 (8.00 – 15.00)

– osobiście w Biurze Projektu, os. Młodości 8, 31-908 Kraków

– mailowo, pod adresem: f-leonardo@wp.pl

Wartość projektu: 3.000.000,00 zł

Dofinansowanie: 3.000.000,00 zł

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Karta zgłoszenia do programu

2. Zakres czynności

3. Klauzula rodo

4. Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

 

Programy zrealizowane:

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021

Skip to content