Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę

Projekt aktualny, realizowany w latach 2018-2021.

Wprowadzenie

„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę” to projekt, który Fundacja „Leonardo” realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zarządzanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Celem naszych działań jest opracowanie innowacyjnego w Polsce modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego – miejsca, gdzie każda osoba w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym może uzyskać wsparcie na poziomie społeczności lokalnych.

Zdobywane od 2005 roku doświadczenie w zakresie leczenia i rehabilitacji społecznej pozwala nam planować rozwiązania, które pomogą osobom doświadczonym kryzysem psychicznym łatwiej odnajdywać się w społeczeństwie – wrócić po przebytym kryzysie do codziennych obowiązków i rodzinnych relacji. Współpracujemy z Partnerami z kraju i zza granicy, czerpiąc z ich wiedzy oraz doświadczenia w zakresie pomocy udzielanej na poziomie lokalnych społeczności. Przyglądając się zmianom, jakie zaszły w systemie ochrony zdrowia psychicznego w Finlandii, Niemczech, Włoszech, Austrii, Czechach, Rumunii, Bułgarii i Słowacji, staramy się stworzyć model, który ma być odpowiedzią na najbardziej aktualne potrzeby osób doświadczonych kryzysem psychicznym i ich rodzin.

Mając na uwadze dobro osób chorujących psychicznie oraz ich bliskich  budujemy model oparty na podejściu personalistycznym i terapii skoncentrowanej na potrzebach osoby, jej godności i prawach. Zakładamy, że Środowiskowe Centrum będzie towarzyszyło  potrzebującym w procesie zdrowienia. W pierwszej kolejności oznacza to udzielenie im pomocy w środowisku zamieszkania, w naturalnych warunkach rozwoju oraz zapewnienie opieki od pierwszego kryzysu po stabilizację społeczną. Zadanie to będzie realizowane przez mobilne zespoły Centrum. Tego rodzaju pomoc pozwala uniknąć długiego leczenia pacjentów w szpitalu i ich izolacji od codziennego kontekstu. Ważnym krokiem jest opracowanie koncepcji zintegrowania działań medycznych z działaniami oparcia społecznego. Przewidujemy połączenie w tym zakresie zadań resortu zdrowia, polityki społecznej i edukacji. Centrum będzie pełniło funkcję koordynatora  proponowanych usług. Umożliwi to udzielenie każdej osobie kompleksowej pomocy. Wiąże się z tym również poprawa dostępu do świadczeń medycznych i społecznych poprzez zapewnienie całodobowej infolinii dostępnej przez siedem dni w tygodniu. W sytuacji kryzysowej zespół Centrum ma być gotowy do podjęcia koniecznej interwencji.

Projekt jest również nastawiony na działania edukacyjne skierowane do społeczeństwa. Ich celem jest zyskanie przez społeczeństwo umiejętności komunikowania się z osobami doświadczonymi – komunikacji, która ma być wyrazem wsparcia i równości. Jednym z zadań Centrum jest bowiem udzielanie wsparcia w taki sposób, aby jednocześnie budować właściwy wizerunek osób z zaburzeniami psychicznymi i przeciwdziałać ich stygmatyzacji.

Zakładamy, że zespół specjalistów różnych dziedzin – w tym Ekspertów, którzy sami doświadczyli i poradzili sobie z kryzysem – będzie się jednoczył w Centrum w podejściu humanistycznym. Taka ekipa ma wyjść naprzeciw potrzebom osób zmagających się z kryzysem psychicznym, ale też ma wspierać ich bliskich oraz prowadzić działania profilaktyczne wśród różnych grup społecznych. Zespół ma m.in. przekazywać wiedzę na temat tego, jak radzić sobie z trudnościami natury psychicznej, co zrobić gdy pojawi się kryzys czy jakie są możliwości uzyskania pomocy.

Partnerzy Ponadnarodowi:

Partnerzy naukowi:

Partnerzy kliniczni, Szpitale:

Jednostki Samorządu Terytorialnego:

Podmioty Medyczne:

Organizacje Pozarządowe:

Partnerzy konsultacyjni:

Partnerzy:

– Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Anki”

– Fundacja Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. prof. Andrzeja Piotrowskiego

– Gmina Oborniki Śląskie,

– Gmina Prusice

– Gmina Wisznia Mała

– Gmina Zawonia

– Gmina Żmigród

– Gminne Centrum Medyczne Trzebnica-Zdrój sp. z o.o.

– DaVinci Dialog sp.z.o.o.

– Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu

– MGOPS Kolbuszowa

– GOPS Dzikowiec

– GOPS Cmolas

– GOPS Niwiska

– GOPS Raniżów

– ŚDS w Spiach

– ŚDS Kolbuszowa

– ŚDS Wola Raniżowska

– PCPR w Kolbuszowej

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie

Prezentacja odnośnie projektu

Pobierz
Skip to content