Ekspert przez doświadczenie

Projekt zakończony, realizowany w latach 2015-2016.

 

Realizujemy projekt rozwojowo-edukacyjny o walorach terapeutycznych dla osób z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego „Ekspert poprzez doświadczenie”.

Korzyści z uczestnictwa w projekcie

Uczestnik poprzez osobiste zaangażowanie w proces edukacji i rozwoju:

ukształtuje w sobie postawy i zachowania sprzyjające wzmocnieniu zdrowia psychicznego,
wzmocni wiarę, że zdrowienie jest możliwe i zarazi tą wiarą innych,
wzmocni motywację do aktywnego udziału w procesie zdrowienia,
lepiej pozna siebie i swoje możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu
rozwinie nowe umiejętności interpersonalne i społeczne,
zdobędzie unikalne przygotowanie do pełnienia roli osoby towarzyszącej innym pacjentom w procesie zdrowienia,
rozwinie kompetencje zawodowe przygotowując się do przyszłej roli „eksperta poprzez doświadczenie” – osoby będącej
partnerem w pracy zespołów terapeutycznych, zespołów edukacyjnych i innych podmiotów opieki psychiatrycznej.

Międzynarodowe doświadczenie

Warsztaty są realizowane w oparciu o uznany w Europie program EX-IN (Experienced- Involvement) stworzony w ramach współpracy profesjonalistów z Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Holandii i Słowenii. Pilotażowy projekt EX-IN, finansowany ze środków UE, został zainicjowany, aby osoby z doświadczeniami psychiatrycznymi miały możliwość refleksji nad swoimi doświadczeniami oraz zdobycia podstawowej wiedzy i poznania metod niezbędnych do wniesienia innowacyjnego wkładu, jako pracownicy, w usługi świadczone w zakresie zdrowia psychicznego i/lub jako trenerzy w profesjonalną, dalszą edukację.

W ramach projektu EX-IN, zorganizowanego przez osoby z doświadczeniami psychiatrycznymi, instytucje edukacyjne oraz ośrodki zdrowia psychicznego z Norwegii, Szwecji, Holandii, Anglii, Słowenii i Niemiec, powstały nowe metody nauczania, materiały i treści, opracowane specjalnie w celu wspierania rozwoju wiedzy zdobytej poprzez doświadczenie.

Cel projektu

Projekt ma na celu zwiększenie wpływu osób doświadczonych chorobą psychiczną na system psychiatrycznej opieki medycznej, prowadząc do ewolucji bardziej satysfakcjonujących i mniej dyskryminujących usług, umacniając równocześnie te osoby w prowadzeniu samo stanowiącego trybu życia.

Doświadczenie autorów programu EX-IN wykazuje, że kwalifikacja dla osób doświadczonych chorobą psychiczną powinna być skierowana na:
Reflektowanie i budowanie doświadczenia uczestników oraz rozwinięcie wiedzy „o mnie”

Ułatwienie wymiany własnej wiedzy z innymi osobami z doświadczeniami psychiatrycznymi i doprowadzenie do rozwoju wiedzy „o nas”
Wykorzystanie wiedzy „o nas” jako zasobu do rozwoju osób indywidualnych i grup
Umożliwienie uczestnikom zastosowania wspomagających postaw, umiejętności, metod oraz narzędzi w pracy w charakterze członków rówieśniczej grupy wsparcia lub trenerów

Rola naszej fundacji

Nasza fundacja jest autoryzowanym partnerem niemieckiej organizacji FOKUS – koordynatora kursu EX-IN w Europie i jedynym organizatorem tego programu w Polsce. Warsztaty prowadzone są przez trenerów EX-IN.

Jako uczestnik projektu Ty także możesz odnieść korzyść z pełnienia roli pracownika oraz satysfakcję osobistą czerpaną z pomocy innym. Posiadanie wartościowego zadania do wykonania, zwiększanie swoich kompetencji i wykorzystywanie swoich doświadczeń może przyczynić się do znaczących zmian w zakresie poczucia własnej wartości i autopercepcji.

Opinie uczestników projektu

  • Dobra robota!
  • Oby tak dalej!
  • Tak trzymać. Dziękuję:-)
  • Proszę o jeszcze.
  • Dziękuję.
  • Lubię aktywność i gimnastykę mięśni mózgu.
  • Just do it! 🙂
  • Tak trzymajcie.
  • Coraz bardziej ciekawe zajęcia.

Chcemy budować przyszłość, gdzie każda osoba z diagnozą choroby psychicznej ma szansę na lepsze życie. Uważamy bowiem, że wyzdrowienie to nie przywilej dla nielicznej grupy, ale proces możliwy dla każdego. I Ty możesz się włączyć w te działania!

Opracowanie: dr Katarzyna Różyło, z wykorzystaniem fragmentów: J. Utschakowski, H.P.M. van Haaster, „Skrypt dotyczący programu EX-IN”.

Rekrutacja i wszelkie informacje

Skip to content