Oferty pracy – SCZP Wieliczka

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO OGŁASZA NABÓR DO:

ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH

prowadzonego w związku z realizacją projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat wielicki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Aplikacje prosimy składać na adres:

Mariusz Panek

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce
Wincentego Pola 20 A; 32-020 Wieliczka
lub
sekretariat.sczp@fundacja-leonardo.pl

Kontakt telefoniczny z biurem projektowym: 505 006 665

Oferty pracy:

 

Stanowisko: Pracownik pionu społecznego/ zespołu mobilnego

Nasze oczekiwania:

– dyplom z ukończenia studiów magisterskich z psychologii, preferowana specjalizacja z pielęgniarstwa psychiatrycznego, ratownik medyczny;
– prawo wykonywania zawodu;
– prawo jazdy kat. „B”;
– 2 – letnie doświadczenie w pracy w świadczeniu usług medycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
– Odporność na stres;
– Pracowitość, dyspozycyjność;
– Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy;
– Umiejętność bardzo dobrej komunikacji z ludźmi;
– Umiejętność pracy w zespole;
– Zaangażowanie i motywacja do pracy;
– Umiejętność ustalania priorytetów, pracy pod presją czasu;
– Umiejętność pracy z wymagającym klientem.

Opis stanowiska:

– praca w Zespole Mobilnym;
– korzystanie z auta służbowego;
– realizacja wizyt domowych w środowisku pacjenta;
– przygotowywanie planów terapii, psychoedukacja;
– interwencja kryzysowa;
– konsultacje rodzinne;
– uzupełnianie dokumentacji;
– współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami.

Oferujemy:

– Stabilne warunki pracy;
– Pracę w miłej atmosferze;
– Możliwość rozwoju zawodowego;
– Pracę w innowacyjnym projekcie.

 

Stanowisko: Pielęgniarka

Wymagania:

– prawo wykonywania zawodu;
– preferowana specjalizacja z pielęgniarstwa psychiatrycznego;
– odporność na stres;
– pracowitość, dyspozycyjność;
– umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy;
– umiejętność bardzo dobrej komunikacji z ludźmi;
– umiejętność pracy w zespole;
– umiejętność ustalania priorytetów, pracy pod presją czasu;
– umiejętność pracy z wymagającym klientem.

Opis stanowiska: 

– zapewnienie pierwszego kontaktu w CK;
– pełnienie dyżuru nocnego;
– obsługa infolinii 24/7;
– opieka pielęgniarska nad pacjentem znajdującym się w CK (ambulatorium i interwencyjne miejsca noclegowe);
– wykonywanie procedur i zabiegów pielęgniarskich;
– opieka pielęgnacyjna;
– promowanie zdrowia i profilaktyki chorób;
– udzielanie świadczeń diagnostycznych pielęgniarskich i innych świadczeń leczniczych;
– prowadzenie dokumentacji medycznej IPZ;
– prowadzenie i udział w sesjach Otwartego Dialogu;
– współpraca z zespołami mobilnymi;
– wypełnianie kart interwencji w Auxilio;
– udzielanie usług poza siedzibą oraz w miejscu niezbędnym dla realizacji celów terapeutycznych.

Oferujemy:

– Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
– pracę w miłej atmosferze;
– możliwość rozwoju zawodowego;
– pracę w innowacyjnym projekcie

 

Stanowisko: Psycholog

NASZE OCZEKIWANIA:

– Dyplom ukończenia studiów magisterskich: psychologia z 2 letnim stażem pracy;
– Prawo jazdy kat. B;
– Odporność na stres;
– Pracowitość, dyspozycyjność;
– Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy;
– Umiejętność bardzo dobrej komunikacji z ludźmi;
– Umiejętność pracy w zespole;
– Zaangażowanie i motywacja do pracy;
– Umiejętność ustalania priorytetów, pracy pod presją czasu;
– Umiejętność pracy z wymagającym klientem.

Opis stanowiska:

– Przygotowanie planów terapii;
– Psychoedukacja;
– Wsparcie psychologiczne;
– Interwencja kryzysowa;
– Konsultacje rodzinne;
– Wizyty domowe.

Oferujemy:

– Stabilne warunki pracy;
– Pracę w miłej atmosferze;
– Możliwość rozwoju zawodowego;
– Pracę w innowacyjnym projekcie

 

Stanowisko: Terapeuta zajęciowy

NASZE OCZEKIWANIA:

– posiadanie kwalifikacji zawodowych terapeuty zajęciowego potwierdzone dyplomem;
– co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z grupą docelową;
– Odporność na stres;
– Pracowitość, dyspozycyjność;
– Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy;
– Umiejętność bardzo dobrej komunikacji z ludźmi;
– Zaangażowanie i motywacja do pracy;
– Umiejętność ustalania priorytetów, pracy pod presją czasu;
– Umiejętność pracy z wymagającym klientem.

Opis stanowiska:

– realizacja terapii zajęciowej;
– nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem oraz jego rodziną, a także środowiskiem;
– rozpoznawanie potrzeb bio-psycho-społecznych pacjenta;
– organizowanie w ramach terapii zajęć, których celem jest poprawa stanu psychicznego i społecznego funkcjonowania pacjenta oraz pomoc w jego integracji w środowisku;
– nauki pacjenta czynności życia codziennego tj. gotowanie, sprzątanie, trening kulinarny, samoobsługa;
– dokumentowanie, monitorowanie procesu terapeutycznego w systemie Auxilio;
– współpraca ze specjalistami odpowiedzialnymi za rehabilitację pacjenta;

Oferujemy:

– Stabilne warunki pracy;
– Pracę w miłej atmosferze;
– Możliwość rozwoju zawodowego;
– Pracę w innowacyjnym projekcie.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

Skip to content