Warsztat Terapii Zajęciowej w Skale

Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji „Leonardo” w Skale rozpoczął działalność w grudniu 2006 roku. Działalność swą w zakresie rehabilitacji społeczno–zawodowej osób niepełnosprawnych opiera na podstawie umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Krakowie. Jednostką prowadzącą warsztat jest Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”. Warsztat Terapii Zajęciowej w Skale jest placówką przeznaczoną dla 30 osób niepełnosprawnych. Uczestnicy warsztatu pochodzą z gmin: Skała, Słomniki, Sułoszowa, Jerzmanowice–Przeginia, Wielka Wieś, Zielonki, Iwanowice oraz Trzyciąż w Powiecie Olkuskim.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Skale
ul. Langiewicza 8
32-043 Skała
12 389 25 37, 500 203 719

Podstawa prawna

Szczegółowe przepisy dotyczące Warsztatów Terapii Zajęciowej zawarte są w:

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. „o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr. 123, poz 776, z późń zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie „Warsztatów Terapii Zajęciowej” (Dz. U. Nr 63 poz. 587) wraz z późniejszymi zmianami.

Cele

Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawna niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.

Realizacja przez warsztaty tych celów odbywa się poprzez:

 • ogólne usprawnianie,
 • rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
 • przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej,
 • rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
 • rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
 • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności
 • zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego

Oferta

Celem Warsztatu Terapii Zajęciowej jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Warsztat oferuje swoim podopiecznym uczestnictwo w pracowniach;

 • plastyczno-rękodzielniczej,
 • ceramicznej,
 • witrażowej,
 • komputerowej,
 • gospodarstwa domowego

W ramach tygodniowego planu funkcjonowania Warsztatu odbywają się ponadto;

 • zebrania społeczności,
 • trening umiejętności społecznych,
 • muzykoterapia,
 • zajęcia sportoweoraz
 • nauki języka angielskiego
 • spotkań z kulturą
 • klubu filmowego
 • zajęć dotyczących promocji zdrowia
 • grupa wsparcia (zarówno dla uczestników jak i dla ich rodzin).

W ramach rehabilitacji społecznej beneficjenci uczestniczą w treningu ekonomicznym, dzięki któremu rozwijają umiejętności gospodarowania finansami.

ZASADY PRZYJĘCIA

Ideą pobytu uczestnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej jest zdobywanie i ćwiczenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, poszerzanie kontaktów społecznych oraz nabycie umiejętności zawodowych. Nasze oddziaływania rehabilitacyjne traktujemy jako towarzyszące leczeniu, dlatego kryteriami jakimi kierujemy się w przyjmowaniu zainteresowanych osób do naszego Warsztatu są:

 • stały kontakt z lekarzem prowadzącym i regularne zażywanie leków,
 • wiek od 18 do 65 lat

Przyjmowanie nowych uczestników do WTZ odbywa się na podstawie rozmowy w obecności Rady Kwalifikacyjnej oraz aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniami do uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej.

Skip to content