Nowy Zawód: ekspert przez Doświadczenie („EX-IN”)

Projekt zakończony, realizowany w latach 2016-2019.

Zapraszamy do udziału w Projekcie „Nowy zawód: Ekspert przez Doświadczenie („EX-IN”)
Projekt ma na celu aktywizację społeczną i zawodową 100 osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, województwa dolnośląskiego, województwa mazowieckiego i województwa zachodniopomorskiego. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy kompetencji oraz umiejętności zawodowych i społecznych uczestników, jednocześnie zwiększając ich szansę na zatrudnienie.  Projekt jest realizowany od września 2016 roku do lutego 2019 roku.
Uczestnikom oferujemy:

 • udział w specjalistycznym kursie zwiększającym kompetencje i umiejętności społeczne, przygotowujący do roli Instruktora Zdrownienia – pełnomocnika dla osób chorujących psychicznie
 • udział w sesjach i spotkaniach z psychologiem
 • udział w sesjach poradnictwa rodzinnego
 • staże zawodowe w placówkach związanych z pomocą społeczną i opieką zdrowia
 • stypendia stażowe
 • możliwość podjęcia pracy po ukończonym kursie i odbyciu stażu

Serdecznie zapraszamy do projektu osoby, które:

 • są w wieku od 18 do 67 lat
 • przeżyły kryzys psychiczny lub chorują psychicznie
 • pozostają bez pracy

Rekrutacja trwa do 15 maja 2017!

Wprowadzenie

Nowy Zawód: ekspert przez Doświadczenie („EX-IN”) jest projektem, w który zaangażowała się Fundacja „Leonardo” wraz z Partnerami: Polskim Instytutem Otwartego Dialogu, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Stowarzyszeniem Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 zarządzanego przez Ministerstwo Rozwoju. Projekt realizuje dwa główne cele:

 • wspomaganie aktywizacji zawodowej 100 osób bezrobotnych z doświadczeniem kryzysu psychicznego
 • wprowadzenie do Polski modelu nowego zawodu „Ekspert przez doświadczenie” – Instruktora Zdrowienia na podstawie modelu EX-IN wypracowanego i przetestowanego w Niemczech

Model „EX-IN” (ang. Experianced Involvement) zakłada, że osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego (np. psychozy, zaburzeń nastroju etc.) po przebyciu stosownego przeszkolenia będą wspomagać pracę zespołów terapeutycznych w zakresie zdrowia psychicznego. Ich niepowtarzalne doświadczenia związane z przezwyciężaniem kryzysu i wiedza na temat problemów psychicznych stanowią źródło informacji oraz nadziei dla osób chorujących, dla których absolwenci EX-IN będą asystentami w procesie zdrowienia. Ponadto elementy samorozwojowe kursu wpływają na lepsze rozumienie siebie, a praca w grupie daje ciągłe wsparcie i możliwość poszerzania własnych kompetencji. Opisany model jest z powodzeniem stosowany w różnych krajach Europy m.in. Niemczech, Szwajcarii, Finlandii i Wielkiej Brytanii. W naszym Projekcie realizujemy szkolenia nie tylko dla osób doświadczonych kryzysem psychicznym, ale również dla kadry trenerskiej, która będzie mogła prowadzić kursy Instruktora Zdrowienia w Polsce. Docelowo planujemy nawiązać współpracę z kilkunastoma krajowymi instytucjami, które przyjmą uczestników kursu Instruktora Zdrowienia na staże, a następnie zaproponują im zatrudnienie w roli asystentów w procesie zdrowienia w swoich strukturach. Zakładamy, że w przeciągu najbliższych lat Instruktor Zdrowienia zostanie pełnoprawnym zawodem, a osoby pracujące na takich stanowiskach przyczynią się do zmniejszenia stygmatyzacji osób chorujących psychicznie w społeczeństwie, wdrożą dobre praktyki w instytucjach związanych ze zdrowiem psychicznym, a także będą odpowiedzialne za edukację w zakresie zdrowia psychicznego.

Partnerzy:

Skip to content