ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH

prowadzone w związku z realizacją projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat wielicki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ŚCZP w Wieliczce jest przeznaczone dla dorosłych mieszkańców powiatu wielickiego. Jest miejscem, gdzie każda osoba w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym, jej rodzina i bliscy, mogą uzyskać wsparcie.

Naszą pomoc oferujemy osobom, które:

 • doświadczają różnych trudności życiowych,
 • przeżywają długotrwały stres,
 • doświadczyły straty, np. śmierci bliskiej osoby, rozwodu, rozstania,
 • w przeszłości korzystały lub nadal korzystają ze wsparcia psychologicznego lub psychiatrycznego.

W Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce:

 • Czeka na Państwa, Profesjonalny  i otwarty zespół lekarzy, pielęgniarek, psychologów, terapeutów, asystentów zdrowienia
 • Otaczamy opieką osoby w kryzysie i ich rodziny w trudnych momentach życia
 • Każda osoba w kryzysie lub wychodząca z niego otrzymuje ”szytą na miarę”, kompleksową pomoc
 • Pomagamy w odbudowie poczucia bezpieczeństwa, satysfakcjonujących relacji interpersonalnych oraz odzyskiwaniu samosterowności w różnych obszarach życia
 • Dla każdego klienta przygotowujemy indywidualny plan zdrowienia
 • Można do nas zadzwonić lub przyjść osobiście i zostać przyjętym od razu
 • Nasze zespoły mobilne, kiedy tylko to potrzebne docierają do pacjentów w miejscu zamieszkania w ciągu 72 godzin od zgłoszenia
 • Świadczymy usługi bezpłatnie i nie wymagamy skierowania

Zadbaj o siebie, nie czekaj miesiącami na pomoc

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce powstało z ramienia Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” we współpracy z Powiatem Wielickim, jako projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce
ul. Wincentego Pola 20 A

33-020 Wieliczka

505 006 665
Skip to content