Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo jest partnerem projektu zintegrowanego
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę: projekt horyzontalny”,
który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
(nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D208/17)

 

Informacje o projekcie

 

Okres realizacji: do 28.02.2021 r.

Wartość projektu: 14 982 276,27 zł

Obszar działania: województwa MAZOWIECKIE (Dzielnica Bielany m.st. Warszawa), MAŁOPOLSKIE (powiat wielicki), ZACHODNIOPOMORSKIE (m. Koszalin i powiat koszaliński)

Cel projektu: głównym celem projektu horyzontalnego jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie środowiskowego modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi wypracowanego w konkursie I etapu (D003/15). Model będzie realizowany w poszczególnych projektach wdrożeniowych (projektach zintegrowanych) w wybranych obszarach testowania. W ramach swoich zadań Fundacja Leonardo prowadzi moduł zarządzania zmianą, który ma wesprzeć podmioty medyczne, społeczne i JST we wdrożeniu i realizacji centrum zdrowia psychicznego.

 

Skip to content