Mieszkania wspomagane w Nowym Targu oraz Wieliczce

Data publikacji: 07.01.2019

Od stycznia 2019 r. prowadzimy dwa mieszkania wspomagane, z których jedno zlokalizowane jest w Nowym Targu, a drugie w Wieliczce. W każdym z mieszkań może zamieszkiwać maksymalnie 4 osoby. Mieszkania przeznaczone są dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.
Mieszkanie wspomagane jest formą wsparcia dla osób w kryzysach psychicznych, które nie wymagają hospitalizacji, ale wymagają pomocy w usamodzielnieniu i nadzoru w codziennym funkcjonowaniu. Kwalifikacja do korzystania z  mieszkania wspomaganego odbywa się z porozumieniu z personelem Fundacji, osoba może przebywać w mieszkaniu wspomaganym na krótki (do 3 miesięcy) lub długi (ponad 3 miesiące) pobyt o ile zachodzi taka potrzeba. Celem pobytu w mieszkaniu dla uczestników jest uzyskanie niezależności – podjęcie pracy, znalezienie stałego miejsca zamieszkania, separacja od rodziny itp.
Osoby przebywające w Mieszkaniu, mogą liczyć na wsparcie specjalistów tj:
  • psychologa
  • opiekuna mieszkania
  • pracownika socjalnego
  • prawnika

W przypadku chęci skorzystania z usługi Mieszkania wspomaganego zapraszamy do kontaktu osobiście pod adresem os. Młodości 8, 31-908 Kraków,  za pośrednictwem poczty e-mail: anna.gladosz@fundacja-leonardo.pl lub telefonicznie na nr 885 594 900

 

Regulamin mieszkań wspomaganych prowadzonych przez Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”

Skip to content