Środowiskowy dom Samopomocy Wieliczka

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieliczce jest dziennym ośrodkiem wsparcia prowadzonym przez Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej z terenu Miasta i Gminy Wieliczka. Podpisane porozumienie z gminami: Biskupice oraz Dobczyce umożliwiają mieszkańcom sąsiednich gmin skorzystanie z oferty naszego ośrodka. Działania Fundacji Leonardo na rzecz osób doświadczających kryzysu psychicznego realizujemy dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka od 2004 roku.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Leonardo” w Wieliczce
os. Sienkiewicza 24
32-020 Wieliczka
Godziny otwarcia: Pon – Czw 7:30 18:00, Pią od 7:30 – 15:30
533 237 533

Podstawa prawna

Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /jednolity tekst Dz. U. z 2009 r.Nr175, poz.1362 z późn. zmianami/.
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy Dz.U. Z 2010 r. Nr 238, poz.1586
 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego /Dz.U. Z 1694 r. Nr 111, poz.535 z późn. zmianami/.
 • Ustawy z dnia 29 maja 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/ Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zmianami/.
 • Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. / Dz. U. nr 157, poz.1240 z późn. zmianami/.
 • Umowy zawartej pomiędzy Fundacją Wspierania Rozwoju Społecznego „ Leonardo” a Burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka.

Zadanie to jest finansowane ze środków budżetu państwa.

Dom świadczy usługi miedzy innymi w odniesieniu do art. 51 a ust.2 Ustawy o pomocy społecznej i § 14 pkt 1-8 itd. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Cele

Podejmowania wczesnej interwencji w okresach pogorszenia stanu zdrowia psychicznego i fizycznego w tym udzielania wsparcia terapeutycznego i psychologicznego uczestnikom i ich rodzinom,

 • zapobiegania pogłębianiu się negatywnych doświadczeń, które mogą się pojawiać po wieloletnim zmaganiu się z chorobą,
 • udzielana wsparcia psychicznego w łagodzeniu napięć emocjonalnych związanych z chorobą, uaktywniania osób, które często przez wiele lat zmagały się z bezradnością, bezczynnością i samotnością ,
 • motywowania do podejmowania utraconej aktywności: zainteresowań, nauki lub pracy ,
 • szukania rozwiązań zmierzających do poprawy warunków socjalnych, materialnych i adaptacji w społeczeństwie
 • podtrzymywania i rozwijania umiejętności praktycznych niezbędnych do samodzielnego życia
 • zwiększenia poczucia pewności siebie i poczucia własnych możliwości w kontaktach z ludźmi;

Każda osoba korzystająca z oferty naszego Domu ma możliwość rozwoju swoich umiejętności i talentów podczas różnorodnych treningów umiejętności praktycznych w modułach terapeutycznych m.in. kulinarnym, rękodzielniczo-ceramicznym, witrażowym, komputerowym, majsterkowicza.

Zespół Wspierająco – Aktywizujący Środowiskowego Domu Samopomocy tworzą wspaniali ludzie pełni zapału, wiedzy i doświadczenia w pracy z człowiekiem doświadczającym kryzysu psychicznego. W codziennej pracy nad pokonywaniem trudności dnia codziennego czuwają: kierownik, psycholog, pedagog, terapeuci zajęciowi, instruktor terapii zajęciowej oraz pomoc terapeuty/asystent osoby niepełnosprawnej. Pracę ośrodka wspierają również wolontariusze, praktykanci/stażyści a przede wszystkim najbliższe otoczenie osób korzystających z naszego wsparcia.

Oferta

Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

 • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 • Poradnictwo psychologiczne;
 • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 • Niezbędną opiekę;
 • Terapię ruchową , w tym: zajęcia sportowe , turystykę i rekreację.

PONADTO W NASZYM KLUBIE MOŻESZ RÓWNIEŻ…

Liczyć na miłą domową atmosferę, porozmawiać i być wysłuchanym, spędzić dobrze i twórczo czas, a także skorzystać z prysznica, pralki, z dostępu do Internetu

JEŻELI…

Mieszkasz na terenie Miasta i Gminy Wieliczka, Gminy Biskupice lub Gminy Dobczyce,

masz powyżej 18 lat,

leczysz się psychiatrycznie i czujesz, że Jesteś gotowy do podjęcia kolejnego kroku aby poprawić jakość swojego życia, chciałbyś poznać grupę osób zmagającą się z podobnymi problemami, masz dość poczucia osamotnienia i siedzenia w domu,

PRZYJDŹ, POROZMAWIAJ I ZOBACZ JAK U NAS JEST !!!

ZASADY PRZYJĘCIA

DROGA ADMINISTRACYJNA-CZYLI JAK MOŻESZ ZOSTAĆ PRZYJĘTY DO NASZEGO DOMU?

Skierowanie do naszego Domu na pobyt dzienny wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego oraz wydania decyzji administracyjnej przez Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce.

Zasady, które osoba musi spełnić aby uzyskać decyzję administracyjną kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy określa §7 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy:

osoba zainteresowana pobytem w ŚDS musi udokumentować historię leczenia psychiatrycznego i składa wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

 • do w/w wniosku dołącza 2 zaświadczenia lekarskie:
 • zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa w występujących zaburzeniach psychicznych
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób
Skip to content