Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” – O NAS

Głównym celem naszych działań jest tworzenie dobrych miejsc, które powstają w dialogu ze środowiskiem lokalnym i dają osobom z zaburzeniami psychicznymi możliwość wyboru zmian w życiu.

Działamy na terenie Krakowa, powiatu krakowskiego i powiatu wielickiego od 2002 roku tworząc ośrodki wsparcia dla osób po kryzysach psychicznych: środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, kluby samopomocy, a dzięki wsparciu funduszy unijnych również Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego. Podczas naszej działalności mieliśmy okazję prowadzić Kluby Integracji Społecznej. Angażujemy się w programy aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami, a od kilku lat aktywnie pracujemy nad rozpowszechnieniem zawodu Asystenta Zdrowienia na rynku polskim. Współpracujemy z placówkami pomocy społecznej, ochrony zdrowia, uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządowymi z całej Polski. Wyzwania jakie sobie stawiamy mają poszerzać nasze horyzonty i wpływać na ciągły rozwój naszego Zespołu. Staramy się korzystać z najlepszych rozwiązań krajowych i inspiracji zagranicznych.

W naszej pracy zależy nam na wysokiej jakości oferowanego wsparcia, indywidualnym podejściu do klientów i budowaniu zaufania opartego na partnerstwie. Chcemy gwarantować dostępne, szyte na miarę i skuteczne usługi dla osób w kryzysach psychicznych, które są dostępne blisko miejsca zamieszkania.

W imieniu Zarządu Fundacji „Leonardo”

Mariusz Panek
Beata Walter
Sonia Kaczmarczyk

Anna Bałaklejewska – Gładosz

Polityka prywatności

Top