Oferty pracy – WTZ Skała

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ DO PRACOWNI WITRAŻU W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SKALU, UL. LANGIEWICZA 8 W WYMIARZE PEŁNEGO ETATU

 

Aplikacje prosimy składać na adres:
skala-leonardo@wp.pl

 

1. Wymagania formalne:

a) obywatelstwo polskie
b) pełna zdolność do czynności prawnych
c) korzystanie w pełni z praw publicznych
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
e) niekaralność za przestępstwa umyślne
f) wykształcenie wyższe kierunkowe lub pokrewne

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość podstaw prawnych tj.:
• rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587 z późniejszymi zmianami)
• ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
• samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, cierpliwość i odporność na stres
b) zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą, dokładność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę, bardzo dobra organizacja pracy

 

3. Warunki pracy i płacy:

a) umowa o pracę
b) wynagrodzenie zasadnicze i inne elementy wynagrodzenia zgodne z regulaminem wynagradzania Fundacji Leonardo w Krakowie.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) CV
b) list motywacyjny
c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje
d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu procesu rekrutacyjnego

Dodatkowo mile widziane referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji.

Termin składania dokumentów: zgłoszenia kandydatów drogą elektroniczną na adres skala-leonardo@wp.pl będą przyjmowane w terminie do dnia 30 września 2022 r. W razie pytań zapraszam do kontaktu pod numerem tel. 500 203 719.

Skip to content