W związku z rozpoczęciem kursu trenerskiego EX-IN w ramach projektu „Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczanie („EX-IN”)” POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 IV Osi Priorytetowej  Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” zwraca się z zapytaniem ofertowym o wycenę usług noclegowych dla uczestników ww. kursu.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi noclegowej podczas kursu szkoleniowego na terenie Krakowa. Odbędzie się 8 spotkań, podczas których 2 doby noclegowe dla 26 osób. Załączniki (zapytanie ofertowe, załącznik 1 i zał 2)

Zapytanie ofertowe hotel

Załącznik nr 1 Formularz oferty nocleg

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Komentarze zostały wyłączone.

Skip to content