17
lis

Bezpieczne WTZ i Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełosprawnościami

Warsztat Terapii Zajęciowej w Skale otrzymał grant w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt przyczynia się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w

Czytaj więcej

Skip to content