20
wrz

Ogłoszenie wyników w zapytaniu ofertowym z dnia 9.09.2016 roku

W związku z realizacją projektu „Nowy Zawód: ekspert przez Doświadczenie („EX-IN”)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09 września 2016 roku na świadczenie usług noclegowych wpłynęły 3 oferty wg poniższego zestawienia: 1.   Hotel POLLERA 2 Piotr Chojnacki  ul. Szpitalna 30 31-024 Kraków 81 pkt 2. Biznes, Innowacje, Szkolenia s.c

Czytaj więcej

9
wrz

Zapytanie ofertowe

W związku z rozpoczęciem kursu trenerskiego EX-IN w ramach projektu „Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczanie („EX-IN”)” POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 IV Osi Priorytetowej  Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” zwraca się z zapytaniem ofertowym o wycenę usług noclegowych dla uczestników ww. kursu. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi noclegowej podczas kursu szkoleniowego na terenie Krakowa. Odbędzie

Czytaj więcej

Skip to content