Grupy Samopomocowe to element projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę” który Fundacja „Leonardo” realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zarządzanego przez Ministerstwo Rozwoju. 

Celem głównym tworzenia i moderowania Grup Samopomocowych jest tworzenie dla jej uczestników warunków podtrzymania godności i podmiotowości odzyskania samosterowności, odbudowa satysfakcjonujących relacji społecznych, odbudowa poczucia bezpieczeństwa, powrót do pełnienia ról społecznych. W centrum modelu Indywidualnego Procesu Zdrowienia osobę z doświadczeniem kryzysu psychicznego obejmuje opieką i wsparciem Moderator Grup Samopomocowych współpracujący ze specjalistami z dziedziny usług medycznych i usług społecznych, dołączona jest do tego procesu Sieć Oparcia Rodzinnego i Osoby Znaczące. 

 

Moderator grup samopomocowych Maria Kudroń i asystent zdrowienia Adam Ptak prowadzą online Grupę Samopomocową ze Staniątek.

Komentarze zostały wyłączone.

Skip to content