Warsztaty „Pełna osoba-pełne życie- pełny system”

W niezwykłej scenerii Zamku Królewskiego w Niepołomicach 25-26 lutego odbyły się warsztaty poświęcone tematyce potrzeb i działań społecznych dla mieszkańców powiatu wielickiego.

Fundacja  „Leonardo” od września ubiegłego roku realizuje wraz z partnerami  projekt pt. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat Wielicki”. W tym czasie dotarliśmy do każdej gminy i instytucji pomocy społecznej, odbyliśmy szereg spotkań z ich  przedstawicielami,  które uświadomiły  nam jak duża jest skala potrzeb społecznych,  stąd nasza inicjatywa zorganizowania interaktywnych warsztatów. Prowadzącym  był  John Jenkins – dyrektor wykonawczy International Mental Health Collaborating Network, od 35 lat zaangażowany w działania na rzecz deinstytucjonalizacji w systemie zdrowia psychicznego w wielu krajach Europy, konsultant World Health Organization; Regina Bisikiewicz – prezes Polskiego Instytutu Otwartego Dialogu orazWiesław Ciszek z Leadership Management Polska.

W wydarzeniu wzięli udział zarówno władze powiatu jak i przedstawiciele licznych instytucjioraz organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu wielickiego. Spotkanie zaowocowało konstruktywną i intensywną pracą nad wypracowaniem kompleksowego systemu działań oparcia społecznego i instytucjonalnego dla mieszkańców powiatu wielickiego.

Jesteśmy przekonani, że współpraca tak wielu podmiotów przyniesie wymierne korzyści dla społeczności lokalnej.

Komentarze zostały wyłączone.

Skip to content