VIII Zachodniopomorskie Forum Psychiatrii Środowiskowej „Centra Zdrowia Psychicznego – profesjonalnie, skutecznie, na czas”

15 listopada 2019 r. gościliśmy  w Koszalinie na  VIII Zachodniopomorskim Forum Psychiatrii Środowiskowej zorganizowanym przez Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie oraz Fundację na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie”. Treścią i motywem przewodnim Forum było podsumowanie rocznego funkcjonowania Centrów Zdrowia Psychicznego w Polsce.

Obecnie na terenie Polski działa 27 jednostek CZP, z pomocy których od października zeszłego roku skorzystało trzy miliony beneficjentów. Celem funkcjonowania Centrów jest poprawa procesu leczniczego i komfortu osób doświadczających kryzysu psychicznego, m.in. przez przeniesienie opieki psychiatrycznej z zamkniętego szpitala psychiatrycznego do środowiska lokalnego. Centra Zdrowia Psychicznego funkcjonują w ramach Pilotażowego Programu Ministerstwa Zdrowia. Należy przy tym podkreślić, że równolegle realizowanych jest kilkanaście programów krajowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), w tym program „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę: projekt horyzontalny” https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/project/details/1016874?more=more#info    http://fundacja-leonardo.pl/deinstytucjonalizacja-szansa-na-dobra-zmiane/   Projekt ten obecnie wdrażany jest w Koszalinie, Warszawie oraz w Wieliczce. W najbliższym czasie planowane są nowe lokalizacje: w Nowym Targu i Piasecznie.

Uczestnicy Forum podjęli się oceny programu, dyskusje dotyczyły zarówno korzyści wynikających z działalności Centrów, jak też trudności oraz przyszłych wyzwań. Forum zostało uzupełnione o wypowiedzi osób, które same doświadczyły kryzysu, co przybliżyło wartość Centrów Zdrowia Psychicznego z punktu widzenia beneficjentów.

Komentarze zostały wyłączone.

Skip to content