Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Kalinowskiej

06.05.2019 odbył się III Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.Kolejny raz mieliśmy okazję spotkać się wspólnie innymi zaproszonymi gośćmi pod Ołtarzem Papieskim na starosądeckich błoniach. Zawsze jesteśmy pełni podziwu jak spaniała atmosfera panuje w tym miejscu. Uczestnictwo we Mszy Świętej pozwala na ogromne refleksje każdego kto w niej bierze udział… Dla Nas jest to magiczne miejsce do, którego będziemy chętnie wracać.

Komentarze zostały wyłączone.

Skip to content