Ogłoszenie wyników w zapytaniu ofertowym z dnia 9.09.2016 roku

W związku z realizacją projektu „Nowy Zawód: ekspert przez Doświadczenie („EX-IN”)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09 września 2016 roku na świadczenie usług noclegowych wpłynęły 3 oferty wg poniższego zestawienia:

1.   Hotel POLLERA 2 Piotr Chojnacki  ul. Szpitalna 30 31-024 Kraków 81 pkt

2. Biznes, Innowacje, Szkolenia s.c Katarzyna Burzyńska – Ptaszek Wojciech Burzyński ul. Zarzecze 10 32-040 Rzeszotary  86 pkt

3. Orbis S.A Hotel Ibis Centrum ul. Bracka 16 00-028 Warszawa 100 pkt

Zgodnie z określonymi w zapytaniu ofertowym kryteriami wyboru jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez p. ORBIS S.A Hotel Ibis Centrumul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, opiewającą na kwotę 270 zł/pokój dwuosobowy i 240 zł/pokój jednoosobowy. Oferent zaproponował najniższą cenę brutto za wykonanie usługi i otrzymał maksymalną liczbę punktów w kryterium odległości.
Protokół z zapytania ofertowego jest dostępny w Biurze Projektu.

Komentarze zostały wyłączone.

Skip to content