Wyniki zapytania ofertowego na realizację usługi cateringowej

W związku z rozpoczęciem kursutrenerskiego EX-IN w ramach projektu „Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczanie („EX-IN”)”POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 IV Osi Priorytetowej  Innowacje społeczne i współpracaponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Fundacja WspieraniaRozwoju Społecznego „Leonardo” przeprowadziła zapytanie ofertowe na realizacjęusługi cateringowej dla uczestników ww. kursu.

Wyniki zapytania ofertowego znajdują się w załączniku:
Zobacz wyniki

Zapytanie ofertowe jak i oferty, które spłynęły są dostępne do wglądu w siedzibie Fundacji.

Komentarze zostały wyłączone.

Skip to content