DOBRY POCZĄTEK – wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji społecznej, zawodowej i promowaniem zdrowego stylu życia – 28.09.2018-01.10.2018r.

„Dobry początek”- projekt mający na celu zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji społecznej, zawodowej poprzez pracę ze specjalistami z zakresu doradztwa zawodowego, dietetyki i psychologii. Projekt realizowany będzie w trakcie zorganizowanego wyjazdu dla osób niepełnosprawnych. Jest to projekt integracyjny, podczas którego uczestnicy będą mieli możliwość nabycia umiejętności spędzania czasu wolnego i skorzystania z aktywnego wypoczynku. Udział w nim wezmą beneficjenci Fundacji Wpierania Rozwoju Społecznego „LEONARDO”, osoby z występującymi zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawne intelektualnie, mieszkańcy powiatów: krakowskiego, wielickiego i Gminy Miejskiej Kraków. Podczas wyjazdu integracyjnego uczestnicy będą pracować z doradcą zawodowym, dietetykiem i psychologiem nad wstępną diagnostyką potrzeb. Efektem będzie stworzeniem indywidualnego planu działania i późniejsze realizowanie potrzeb beneficjentów podczas stacjonarnej pracy w ośrodkach macierzystych. Wyniki dotychczasowych badań przekrojowych i prospektywnych prowadzonych na dużych grupach osób dorosłych wskazują na występowanie istotnych powiązań między jakością diety i zapadalnością na zaburzenia psychiczne. Spożywaniu jedzenia niższej jakości towarzyszy zazwyczaj gorszy stan zdrowia psychicznego, a lepsza dieta wiąże się z lepszym dobrostanem psychicznym. Realizacja projektu będzie miała bezpośredni wpływ na aktywne włączenie się beneficjentów w proces przywracania ról społecznych i zawodowych, które mogły zostać utracone w wyniku wykluczenia społecznego z racji niepełnosprawności. W trakcie wyjazdu będziemy mogli pracować nad kondycją fizyczną beneficjentów projektu poprzez trening z instruktorem nordic walking. Ta rekreacyjna forma treningu będzie kontynuowana w rehabilitacji ruchowej w ośrodkach naszej Fundacji. Beneficjenci uzyskają wiedzę zwiększającą świadomość dotyczącą aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia, która wpływa na poprawę kondycji psychofizycznej. Istotnym czynnikiem w prawidłowym stylu życia osób niepełnosprawnych jest dieta, w zależności od rodzaju niepełnosprawności i stopnia, w jakim ogranicza ona codzienną aktywność, do obliczenia całkowitej przemiany materii używamy różnych współczynników aktywności fizycznej. Dieta powinna być indywidualnie dobierana i modyfikowana w miarę potrzeb oraz zakresu zdrowego stylu życia jak również wprowadzenia planu zdrowego żywienia opracowanego przez dietetyka.

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego”

Komentarze zostały wyłączone.

Skip to content