14 maja 2019r. zajęcia aktywizacji zawodowej poświęcone były tworzeniu własnej tarczy herbowej. 
Historycznie herby były  znakami określającym  pozycję  społeczną,  osiągnięcia  i  ambicje.. 
Noszono  je  w  widocznym  miejscu np. na zbroi,  w  pierścieniu,  na  sztandarze. Mieli je wielcy wodzowie, książęta, rycerze i szlachta, a teraz mają je także nasi klubowicze.
Mogłoby się wydawać, że herb z aktywizacją zawodową ma raczej niewiele wspólnego, a jednak ćwiczenie jakie mieli do wykonania uczestnicy zajęć pokazało, że w pewien sposób ma.
Na czym polegało zadanie?
Każdy  uczestnik  otrzymał   arkusz  przedstawiający  kontur herbu. Był on podzielony na cztery części, które należało wypełnić zgodnie ze swoimi wyobrażeniami na następujące tematy:
1. Mój portret 
2. Ja w przyszłości 
3. Hobby, pasje, zainteresowania 
4. Zwierzę jakim chciałbym być. 
Celem ćwiczenia było wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie świadomości celów oraz  zwiększenie akceptacji siebie.

Komentarze zostały wyłączone.

Skip to content