Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” realizuje projekt przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 „Akademia zdrowia”  to zadanie publiczne mające na celu ograniczenie marginalizacji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z dużym naciskiem na zdrowy styl życia oraz zdrowe żywienie.

„Akademia zdrowia” projekt mający na celu nabycie nowych zdrowych nawyków żywienia oraz odbycie cyklu zajęć kulinarnych, a mianowicie wyjścia do Krakowskiej Manufaktury Czekolady, Żywego Muzeum Obwarzanka, OSM Skała, oraz zorganizowanie warsztatów „kulinarne kreacje”.

Podczas realizacji zadania publicznego beneficjenci będą uczestniczyć w zajęciach z dietetykiem oraz z instruktorem nordic walking. W trakcie realizacji zadania publicznego będziemy pracować nad kondycją fizyczną uczestników poprzez trening. Beneficjenci uzyskają wiedzę zwiększającą świadomość dotyczącą aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia, która wpływa na poprawę kondycji psychofizycznej.

„Akademia zdrowia” jest adresowana do osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu społecznym.

„Akademia zdrowia” głównie ma na celu włączenie osób niepełnoprawnych do funkcjonowania szerszego społeczeństwa.

Miejscem realizacji zdania publicznego będzie Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” w Woli Kalinowskiej, a także Krakowska Manufaktura Czekolady, Żywe Muzeum Obwarzanka, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w  Skale.

Udział w zadaniu publicznym  wezmą beneficjenci Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”, osoby z występującymi zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawne intelektualnie, mieszkańcy powiatu krakowskiego.

Szacowana liczba uczestników to 35 osób.

Termin realizacji zadania publicznego 03. 12. 2018- 17. 12. 2018r.

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym  Województwa Małopolskiego”.

Komentarze zostały wyłączone.

Skip to content