Zapytanie o cenę nr 02/2017

01 marca 2017

Zapytanie o cenę nr 02/2017: Doradztwo zawodowe

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Aktywni – Kompetentni – Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2, nr projektu RPMP.09.01.02-12-0175/16 w okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 30.08.2018 r. Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” zwraca się z zapytaniem o cenę usług Doradztwa zawodowego dla uczestników projektu.

Odpowiedzi należy kierować do dnia 31.03.2017 r. do godz. 8.00

Załączniki:

Skip to content