Wyniki rekrutacji do projektu „AKTYWNI-KOMPETENTNI-SAMODZIELNI”