Zapytanie ofertowe – zakup samochodu osobowego

28 listopada 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE: Zakup samochodu osobowego w wersji standardowej 9-cio miejscowej, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Kalinowskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „LEONARDO”.

Termin składania ofert do dnia: 06.12.2017 r.

I. Zamawiający

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „LEONARDO„

Os. Młodości 8, 31-908 Kraków

NIP:  679-27-42-498    REGON: 356584130

Tel./fax: 12 686 91 20

e- mail: f-leonardo@wp.pl

Strona internetowa: fundacja-leonardo.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Sprzedających.
 2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.
 3. Zakup jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III”
 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o parametrach technicznych i wyposażeniu opisanym poniżej. Wymienione parametry techniczne i wyposażenie samochodu, należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych.
 2. Samochód musi być nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, nienaprawiany, niezarejestrowany i wyprodukowany w 2017 roku. Musi posiadać kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu oraz spełniać wymagania określone w niniejszym zapytaniu.

Samochód musi być zgodny z normą EURO 6 oraz spełniać warunki określone w obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących ochrony środowiska.

Odbiór samochodu nastąpi w salonie Sprzedającego zlokalizowanym maksymalnie 150 km od siedziby Zamawiającego.

Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia wynosi:

Perforacja nadwozia – 6 lat, Powłoka lakiernicza – 3 lata

Pojazd – podzespoły bez limitu kilometrów – min. 2 lata Akumulator – min 2 lata

Serwis gwarancyjny dostępny na terenie całego kraju.

Potwierdzeniem odbioru busa będzie protokół zdawczo-odbiorczy oraz faktura VAT.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

L.P
1. samochód osobowy do przewozu 9 osób fabrycznie nowy, rok produkcji 2017
2. dokumenty umożliwiające rejestrację samochodu na 9 osób uwzględniając homologowaną zabudowę z najazdami dla wózków inwalidzkich
3. preferowany kolor biały lub inny do uzgodnienia z zamawiającym
4. drzwi boczne przesuwane z szybą odsuwaną – po prawej stronie pojazdu
5. uchwyt przy drzwiach bocznych przesuwnych ułatwiający wsiadanie
6. drzwi tylne, przeszklone, dwuskrzydłowe
7. pełne przeszklenie pojazdu
8. szyby w drzwiach przednich otwierane elektrycznie
9. długość całkowita – mieszcząca trzy  rzędy siedzeń i stanowisko wózka inwalidzkiego z osobą niepełnosprawną w pozycji siedzącej
10. siedzenie pasażera obok kierowcy dwuosobowe
11. możliwością demontażu II i III rzędu siedzeń w przestrzeni pasażerskiej
12. stanowisko wózka inwalidzkiego
13. podłoga z wykładziną antypoślizgową
14. szyny mocujące wózek inwalidzki
15. wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami oraz zagłówki
16. siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny
17. antypoślizgowe progi
18. poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
19. czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla kierowcy
20. ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału pasażerskiego
21. klimatyzacja kabiny kierowcy i przedziału pasażerskiego
22. rodzaj paliwa – olej napędowy
23. moc silnika – nie mniej niż 140 KM, pojemność do 2000 cm3 w klasie EURO-6
24. napęd na koła przednie
25. 6-cio biegowa manualna skrzynia biegów
26. wspomaganie układu kierowniczego
27. wspomaganie układu hamulcowego
28. system kontroli jazdy:

– system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS

– system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania ASR

– elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP

29. komplet z ogumieniem letnim 4 szt. założony na samochodzie oraz opony zimowe z obręczami stalowymi
30. pełnowymiarowe koło zapasowe
31. radio z odtwarzaczem CD – z zestawem głośnomówiącym – bluetooth
32. dodatkowe kierunkowskazy na dachu samochodu -tył
33. światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu
34. komplet zestawu naprawczego, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, linka holownicza
35. dywaniki gumowe w kabinie kierowcy
36. autoalarm z niezależnym zasilaniem
37. centralny zamek sterowany pilotem (drzwi kierowcy i pasażerów)
38. blokada drzwi podczas jazdy
39. gwarancja:

– minimum 2 lata na eksploatację samochodu bez limitu kilometrów,

– minimum 3 lata na powłokę lakierniczą,

– minimum 6 lat na perforację nadwozia

 

IV. Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy, do dnia 31.12.2017 r.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
 2. Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta , powinna zostać opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana czytelnie przez Oferenta.
 3. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena brutto (netto + podatek VAT).
 4. W cenie należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty.
 5. Zaoferowana cena powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 6. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Oferenta, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony kompletnie i prawidłowo formularz oferty
 2. Jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do składania ofert.

 

VII. Kryterium oceny ofert.

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia podana w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta pisemnie – pocztą elektroniczną lub faksem oraz umieści informację na stronie www.fundacja-leonardo.pl

 

VIII. Termin, miejsce i forma składania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „LEONARDO„ Os. Młodości 8, 31-908 Kraków lub przesłać mailowo na adres

f-leonardo@wp.pl w terminie do 06.12.2017 r. do godz. 23:59 w tytule wpisując „Oferta na zakup 9-cio osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Kalinowskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „LEONARDO„

 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.fundacja-leonardo.pl
 3. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IX. Osoby do kontaktu: Krzysztof Wojtas, e-mail: sdswkleonardo@wp.pl

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

XI. Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy.
Formularz ofertowy
Skip to content