RUSZA NABÓR NA WARSZTATY TRENERSKIE PRZYGOTOWUJĄCE DO PROWADZENIA KURSÓW TYPU EX-IN

Kurs jest nastawiony na zdobycie kwalifikacji do prowadzenia szkoleń typu EX-IN. Warsztaty przygotowują do prowadzenia zajęć z osobami, które przezwyciężyły swój kryzys psychiczny, aby pomóc im przeformułować swoje doświadczenie choroby w wiedzę przydatną we wspieraniu innych. Całość kursu trwa łącznie 160 godzin i jest rozdzielona na 8 modułów. Każdy moduł będzie przeprowadzony raz w miesiącu, w ciągu trzech następujących po sobie dni.

ZASADY REKRUTACJI:

DO KOGO SĄ ADRESOWANE WARSZTATY TRENERSKIE

Docelowo uczestnicy mają utworzyć dwuosobowe zespoły trenerskie. Jedna z osób będzie opierać się na własnym doświadczeniu przeformułowanym w systematyczną wiedzę na kursie typu EX-IN i będzie przygotowywana do roli trenera – eksperta przez doświadczenie, zaś druga ma posiadać doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i będzie przygotowywana do roli trenera – profesjonalisty.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Zgłoszenie dla TRENERÓW – EKSPERTÓW PRZEZ DOŚWIADCZENIE jest adresowane do osób pełnoletnich, doświadczonych epizodem choroby psychicznej, które obecnie są w remisji, zamieszkałych w powiatach: wielickim, trzebnickim, kołobrzeskim, Warszawie i powiatach ościennych, posiadających umiejętności interpersonalne.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE
  1. Ukończenie kursu typu EX-IN – potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem.
  2. Odbyty staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi – potwierdzony zaświadczeniem.
  3. Zgłoszenie DLA TRENERÓW – PROFESJONALISTÓW jest adresowane do pracowników ochrony zdrowia psychicznego, otwartych na wykorzystywanie nowych metod aktywizacji osób doświadczonych kryzysem psychicznym.
  4. Minimum roczne doświadczenie pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi – potwierdzone zaświadczeniem/CV.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

  1. Formularze zgłoszeniowe (obu kandydatów z zespołu) wraz z oświadczeniami uczestników projektu (obu kandydatów z zespołu) – dostępne w załączniku
  2. Kserokopie oryginalnych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji – wymienionych w wymaganiach

UWAGA! Wymagane jest, aby plik dokumentów rekrutacyjnych dotyczący obu kandydatów rekrutujących do jednego zespołu (profesjonalista i osoba po kursie typu EX-IN) został złożony w jednej teczce i dostarczony osobiście do biura Fundacji „Leonardo” lub przesłany pocztą tradycyjną na adres Fundacji.

Osoby zakwalifikowane do rekrutacji prosimy o przyniesienie na rozmowę kwalifikacyjną następujących dokumentów:

  • dowód osobisty
Adres fundacji:
Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”
os. Młodości 8, 31-908 Kraków
Kontakt mailowy oraz wszelkie informacje pod adresem:

Terminy modułów

MODUŁ TERMIN
MODUŁ 1 11-13.11
MODUŁ 2 2-4.12
MODUŁ 3 20-22.01
MODUŁ 4 24-26.02
MODUŁ 5 24-26.03
MODUŁ 6 28-30.04
MODUŁ 7 19-21.05
MODUŁ 8 23-25.06

Terminy modułów mogą ulec zmianie.

Skip to content