Oferty pracy – SCZP Wieliczka

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO OGŁASZA NABÓR DO:

ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH

prowadzonego w związku z realizacją projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat wielicki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Aplikacje prosimy składać na adres:

Mariusz Panek

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce
Wincentego Pola 20 A; 32-020 Wieliczka
lub
sekretariat.sczp@fundacja-leonardo.pl

Kontakt telefoniczny z biurem projektowym: 505 006 665

Oferty pracy:

 

Stanowisko: Animator grup samopomocowych

Nasze oczekiwania:

– Wykształcenie: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku: pedagogika/pedagogika specjalna/ psychologia/socjologia/nauki o rodzinie;
– 2-letni staż pracy z osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych;
– Odporność na stres;
– Pracowitość, dyspozycyjność;
– Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy;
– Umiejętność bardzo dobrej komunikacji z ludźmi;
– Umiejętność pracy w zespole;
– Zaangażowanie i motywacja do pracy;
– Umiejętność ustalania priorytetów, pracy pod presją czasu;
– Umiejętność pracy z wymagającym klientem.

Opis stanowiska:

– nawiązywanie i budowanie relacji z członkami grupy samopomocowej;
– organizowanie i prowadzenie grup samopomocowych dla osób doświadczających kryzysów psychicznych oraz ich sieci oparcia;
– udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych; pomocy w rozwiązywaniu problemów będących przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
– skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań; pomaganie w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
– pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych;
– współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami;
– uzupełnianie dokumentacji.

Oferujemy:

– Stabilne warunki pracy i atrakcyjne wynagrodzenie;
– Pracę w miłej atmosferze;
– Możliwość rozwoju zawodowego;
– Pracę w innowacyjnym projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

 

Stanowisko: Pracownik pionu społecznego/ zespołu mobilnego

Nasze oczekiwania:

– Wykształcenie z zakresu nauk społecznych;
– 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi w strukturach pomocy społecznej;
– Prawo jazdy kat. B;
– Odporność na stres;
– Pracowitość, dyspozycyjność;
– Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy;
– Umiejętność bardzo dobrej komunikacji z ludźmi;
– Umiejętność pracy w zespole;
– Zaangażowanie i motywacja do pracy;
– Umiejętność ustalania priorytetów, pracy pod presją czasu;
– Umiejętność pracy z wymagającym klientem.

Opis stanowiska:

– Praca w Zespole Mobilnym;
– Korzystanie z auta służbowego;
– Realizacja wizyt domowych w środowisku pacjenta;
– Przygotowanie planów terapii;
– Psychoedukacja;
– Interwencja kryzysowa;
– Konsultacje rodzinne;

Oferujemy:

– Stabilne warunki pracy;
– Pracę w miłej atmosferze;
– Możliwość rozwoju zawodowego;
– Pracę w innowacyjnym projekcie.

 

Stanowisko: Pielęgniarka

Wymagania:

– prawo wykonywania zawodu;
– preferowana specjalizacja z pielęgniarstwa psychiatrycznego;
– odporność na stres;
– pracowitość, dyspozycyjność;
– umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy;
– umiejętność bardzo dobrej komunikacji z ludźmi;
– umiejętność pracy w zespole;
– umiejętność ustalania priorytetów, pracy pod presją czasu;
– umiejętność pracy z wymagającym klientem.

Opis stanowiska: 

– zapewnienie pierwszego kontaktu w CK;
– pełnienie dyżuru nocnego;
– obsługa infolinii 24/7;
– opieka pielęgniarska nad pacjentem znajdującym się w CK (ambulatorium i interwencyjne miejsca noclegowe);
– wykonywanie procedur i zabiegów pielęgniarskich;
– opieka pielęgnacyjna;
– promowanie zdrowia i profilaktyki chorób;
– udzielanie świadczeń diagnostycznych pielęgniarskich i innych świadczeń leczniczych;
– prowadzenie dokumentacji medycznej IPZ;
– prowadzenie i udział w sesjach Otwartego Dialogu;
– współpraca z zespołami mobilnymi;
– wypełnianie kart interwencji w Auxilio;
– udzielanie usług poza siedzibą oraz w miejscu niezbędnym dla realizacji celów terapeutycznych.

Oferujemy:

– Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
– pracę w miłej atmosferze;
– możliwość rozwoju zawodowego;
– pracę w innowacyjnym projekcie

 

Stanowisko: Psycholog

NASZE OCZEKIWANIA:

– Dyplom ukończenia studiów magisterskich: psychologia z 2 letnim stażem pracy;
– Prawo jazdy kat. B;
– Odporność na stres;
– Pracowitość, dyspozycyjność;
– Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy;
– Umiejętność bardzo dobrej komunikacji z ludźmi;
– Umiejętność pracy w zespole;
– Zaangażowanie i motywacja do pracy;
– Umiejętność ustalania priorytetów, pracy pod presją czasu;
– Umiejętność pracy z wymagającym klientem.

Opis stanowiska:

– Przygotowanie planów terapii;
– Psychoedukacja;
– Wsparcie psychologiczne;
– Interwencja kryzysowa;
– Konsultacje rodzinne;
– Wizyty domowe.

Oferujemy:

– Stabilne warunki pracy;
– Pracę w miłej atmosferze;
– Możliwość rozwoju zawodowego;
– Pracę w innowacyjnym projekcie

Top