Dla szukających pomocy

1.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Czechosłowacka 8/10 92-213 Łódź
tel. 42 675 72 25 email pzk-czp@csk.umed.pl
łódzkie

Skip to content