Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Dla Dorosłych

ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
Jest przeznaczone dla dorosłych mieszkańców powiatu wielickeigo w kryzysie psychicznym.
Rolą Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego jest możliwe szybkie przywrócenie pacjenta do codziennego życia.
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego wspiera chorych i ich rodziny w trudnych momentach ich życia.
Jak pomagamy?
Pierwszą i najszybszą formą wsparcia jest infolinia telefoniczna. Zespoły mobilne docierają do pacjentów w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od zgłoszenia. Każdy pacjent  otrzymuje też indywidualny plan zdrowienia, który uwzględnia konkretną sytuację osobistą i społeczną. Dzięki wsparciu naszych partnerów- m.in. instytucji pomocy społecznej, wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych, poradni i szpitali- osoba w kryzysie lub wychodząca z niego otrzymuje kompleksową pomoc, jaka jest wymagana w danej sytuacji. Wsparcie jest bezpłatne i nie wymaga skierowań.
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce
ul. Wincentego Pola 20 A

33-020 Wieliczka

505 006 665
Top