Oferty pracy – WTZ Skała

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: instruktora terapii zajęciowej do pracowni ceramicznej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skale, ul. Langiewicza 8 w wymiarze pełnego etatu.

Aplikacje prosimy składać na adres:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Skale,

ul. Langiewicza 8, 32-043 Skała

lub

wtz.skala@fundacja-leonardo.pl

Oferty pracy:

Stanowisko: Instruktor terapii zajęciowej w pracowni ceramicznej

Wymagania formalne:
– Obywatelstwo polskie;
– Pełna zdolność do czynności prawnych.;
– Korzystanie w pełni z praw publicznych;
– Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
– umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy;
– Niekaralność za przestępstwa umyślne;
– Wykształcenie wyższe kierunkowe lub wykształcenie policealne w kierunku terapii zajęciowej lub wyższe o kierunku psychologia, pedagogika specjalna lub pokrewne, predyspozycje zawodowe;

Wymagania dodatkowe:
– znajomość podstaw prawnych t.j.:

    • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587 z późniejszymi zmianami);
    • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.);

– Samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, cierpliwość i odporność na stres;
-Zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą, dokładność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę, bardzo dobra organizacja pracy.

Warunki pracy i płacy: 
– Umowa o pracę na czas określony po umowie na okres próbny;
– Wynagrodzenie zasadnicze i inne elementy wynagrodzenia zgodne z regulaminem wynagradzania Fundacji Leonardo w Krakowie;
Wymagane dokumenty:
– CV;
– list motywacyjny;
– dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;
– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
-oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu procesu rekrutacyjnego;
-Dodatkowo mile widziane referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji.

Top