Oferty pracy – ŚDS Wola Kalinowska

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Kalinowskiej,
ul. Szkolna 12 w wymiarze pełnego etatu

Aplikacje prosimy składać na adres:

Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Kalinowskiej,
ul. Szkolna 12, 32-045 Wola Kalinowska
lub sds.wk@fundacja-leonardo.pl
tel: +48 512 297 887

Stanowisko: terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Kalinowskiej, ul. Szkolna 12

 1. Wymagania formalne:
         a)  obywatelstwo polskie.
  b)  pełna zdolność do czynności prawnych.
  c)  korzystanie w pełni z praw publicznych,
  d)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
  e)  niekaralność za przestępstwa umyślne.
  f)   wykształcenie wyższe kierunkowe lub pokrewne
  g)  co najmniej 3 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 2. Wymagania dodatkowe:
  a)  znajomość podstaw prawnych t.j.:
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy z późniejszymi zmianami
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej z późniejszymi zmianamib)  samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, cierpliwość  i odporność na stres
  c)   zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą, dokładność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę, bardzo dobra organizacja pracy.

  3.Warunki pracy i płacy:
            a)  umowa o pracę na czas określony po umowie na okres próbny
  b)  wynagrodzenie zasadnicze i inne elementy wynagrodzenia zgodne z regulaminem wynagradzania Fundacji Leonardo w Krakowie.

  4.  Wymagane dokumenty:
                 a)  cv,
  b)  list motywacyjny,
  c)  dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
  d)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  e)  oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych wynikające z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w                           sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE, w celu                             procesu rekrutacyjnego

Dodatkowo mile widziane referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji.

Termin składania dokumentów: zgłoszenia kandydatów drogą elektroniczną na adres sds.wk@fundacja-leonardo.pl   będą przyjmowane w terminie do dnia 15 października 2021 r.

W razie pytań zapraszam do kontaktu pod numerem tel. 512 297 887.