Oferty pracy – WTZ Skała

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

 

Instruktor terapii zajęciowej do prowadzenia zajęć w pracowni stolarskiej oraz pełnienia obowiązków kierowcy
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skale, ul. Langiewicza 8 w wymiarze pełnego etatu

 1. Wymagania formalne:
  a) obywatelstwo polskie
  b) pełna zdolność do czynności prawnych
  c) korzystanie w pełni z praw publicznych
  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
  e) niekaralność za przestępstwa umyślne
  f) wykształcenie wyższe kierunkowe lub pokrewne
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość podstaw prawnych tj.:

  • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587 z późniejszymi zmianami)
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
  • samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, cierpliwość i odporność na stres

b) zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą, dokładność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę, bardzo dobra organizacja pracy
c) prowadzenie zajęć w pracowni stolarskiej oraz pełnienie obowiązków kierowcy (dowóz Uczestników do ośrodka)
d) prawo jazdy kategorii B

 1. Warunki pracy i płacy:
  a) umowa o pracę
  b) wynagrodzenie zasadnicze i inne elementy wynagrodzenia zgodne z regulaminem wynagradzania Fundacji Leonardo w Krakowie
 2. Wymagane dokumenty:
  a) cv
  b) list motywacyjny
  c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje
  d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
  e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych wynikające z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE, w celu procesu rekrutacyjnego

Dodatkowo mile widziane referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji.

Termin składania dokumentów: zgłoszenia kandydatów drogą elektroniczną na adres skala-leonardo@wp.pl będą przyjmowane w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. W razie pytań zapraszam do kontaktu pod numerem tel. 500 203 719.