Oferty pracy – WTZ Skała

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

 

Instruktor terapii zajęciowej do prowadzenia zajęć w pracowni stolarskiej oraz
pełnienia obowiązków kierowcy w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skale, ul. Langiewicza 8
w wymiarze pełnego etatu

Aplikacje prosimy składać na adres:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Skale,
ul. Langiewicza 8, 32-043 Skała
lub wtzskala@fundacja-leonardo.pl
tel: +48 500 203 719

Stanowisko: Instruktor terapii zajęciowej do prowadzenia zajęć w pracowni stolarskiej oraz
pełnienia obowiązków kierowcy

 1. Wymagania formalne:

  a)     obywatelstwo polskie
  b)     pełna zdolność do czynności prawnych
  c)     korzystanie w pełni z praw publicznych
  d)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
  e)     niekaralność za przestępstwa umyślne
  f)      wykształcenie wyższe kierunkowe lub pokrewne

 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość podstaw prawnych tj.:

  • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587 z późniejszymi zmianami)
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
  • samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, cierpliwość i odporność na stres

b) zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą, dokładność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę, bardzo dobra organizacja pracy
c) prowadzenie zajęć w pracowni stolarskiej oraz pełnienie obowiązków kierowcy (dowóz Uczestników do ośrodka)
d) prawo jazdy kategorii B

3. Warunki pracy i płacy:
a) umowa o pracę
b) wynagrodzenie zasadnicze i inne elementy wynagrodzenia zgodne z regulaminem wynagradzania Fundacji „Leonardo” w Krakowie.

4.Wymagane dokumenty:
          a) CV,
b) list motywacyjny,
c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych wynikające z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE, w celu procesu rekrutacyjnego

Dodatkowo mile widziane referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji.

Termin składania dokumentów:
zgłoszenia kandydatów drogą elektroniczną na adres skala-leonardo@wp.pl otwiera się w nowej karcie będą przyjmowane w terminie do dnia 15 października 2021 r. W razie pytań zapraszam do kontaktu pod numerem tel. 500 203 719.