IV Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki poświęcony zdrowiu psychicznemu seniorów

Dnia 15 listopada br. uczestniczyliśmy w IV Małopolskim Kongresie Srebrnej Gospodarki odbywającym się w Krakowie. Tegoroczna edycja Kongresu została poświęcona zagadnieniom z zakresu kondycji psychicznej osób starszych oraz możliwościami niesienia pomocy tym seniorom, których dotykają choroby i zaburzenia psychiczne. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, choroby i zaburzenia psychiczne znajdują się na drugim miejscu chorób powodujących niesprawność w podeszłym wieku. Szacuje się, iż do 2030 r. znajdą się na miejscu pierwszym. Zaburzenia psychiczne u osób starszych stanowią zatem narastający problem i wyzwanie dla współczesnej psychiatrii, jak również dla instytucji opiekuńczych i leczniczych.

Jesień życia często staje się okresem, w którym zachodzą poważne zmiany w psychice. Na pogorszony stan psychiczny osób starszych często wpływ mają  problemy zdrowotne, brak mobilności, brak kontroli nad własnym ciałem, uzależnieniem od pomocy innych osób, brak aktywności czy samotność. Tego typu czynniki wpływają nie tylko na seniora, ale w dużej mierze rzutują także na jego relacje z otoczeniem. W ramach Kongresu odbyły się debaty dotyczące zarówno promocji zdrowia, zapobiegania i leczenia chorób psychicznych u seniorów, jak również dotyczące psychoedukacji kadr medycznych, członków rodzin oraz opiekunów.

Do udziału w debatach zaproszono ekspertów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Po raz pierwszy organizator Kongresu: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprosił do współpracy samorządowców województwa śląskiego i województwa opolskiego, a także ekspertów projektu ITHACA „Innowacje w zdrowiu i opiece dla wszystkich” z Wielkiej Brytanii i Holandii. Debatom przysłuchiwali się przedstawiciele biznesu, samorządów, instytucji wspierających działania na rzecz seniorów, organizacji pozarządowych oraz instytucji naukowych.

W programie kongresu znalazły się także warsztaty prowadzone przez specjalistów ze Szpitala Klinicznego im. Doktora J. Babińskiego na temat efektywnej komunikacji z osobami starszymi cierpiącymi na zaburzenia poznawcze.

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie zorganizowało niewielką wystawę obrazów namalowanych przez seniorów.

Również i my, Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” mieliśmy okazję przygotować stoisko prezentujące prace plastyczne i rękodzielnicze stworzone przez naszych uczestników.

https://dziennikpolski24.pl/iv-malopolski-kongres-srebrnej-gospodarki-poswiecony-zdrowiu-psychicznemu-seniorow-zdjecia/ga/c1-14583385/zd/40066137

https://dziennikpolski24.pl/iv-malopolski-kongres-srebrnej-gospodarki-poswiecony-zdrowiu-psychicznemu-seniorow-zdjecia/ga/c1-14583385/zd/40066187

Komentarze zostały wyłączone.